Regulament Program de Loialitate

Regulament Oficial al Programului de Loialitate Heinner One
(“Regulamentul Oficial”)
din data de 22.08.2022 – în vigoare din data de 22.08.2022 – 21.08.2023

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest Program de Loialitate este organizat şi desfăşurat de Network One Distribution S.R.L., cu sediul în str. Marcel Iancu, nr. 3-5, sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București, cu nr. J40/14309/2012, cod unic de înregistrare 15056387, atribut fiscal RO, reprezentată prin AdministratorMarian Andrei Militaru (denumită în continuare “Organizator sau NOD”).

Participanţii la Programul de Loialitate (denumit în continuare “Programul de Loialitate”) sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial stă la dispoziţia oricărui Participant la Programul de Loialitate, pentru consultare, pe site-ul https://heinner.ro/tools/loialitate/

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public, cu cel puțin 5 zile înainte de data implementării efective a modificării, prin afișarea unui anunț pe site-ul menționate anterior privind modificarea Regulamentului Oficial. Înainte de intrarea în vigoare, noul Regulament Oficial va putea fi consultat exclusiv pe site-urile arătate mai sus.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul de Loialitate este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul de Loialitate are durată nelimitată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea Programului de Loialitate.

Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului de Loialitate va fi afişată de Organizator cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării Programului de Loialitate pe site.

Programul de Loialitate se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al Programului de Loialitate orice persoana fizică având minim 18 ani împliniţi (denumit în continuare “Participantul”).

La Programul de Loialitate se poate înscrie orice persoana care achizitioneaza un produs Heinner Tools din gama One Power (in mod exclusiv). Participantul își poate crea cont pe site și poate primi puncte de loialitate, după ce încarcă chitanța/ factura / bonul fiscal aferent cumpărarii produsului. Participantul este obligat să furnizeze datele sale reale în vederea constituirii contului.

Participantul este, de asemenea, obligat să furnizeze toate datele necesare pentru deschiderea contului.

Datele necesare: Nume, Prenume, Dată naştere, Telefon fix sau Telefon mobil (înregistrat în România), adresa de email și acord. Dacă înrolarea se face pe site, acordul se consideră implicit și se salvează in baza de date ID-ul de utilizator, toate datele asociate lui (cele completate de pe site), momentul înregistrării cererii de înrolare și momentul înregistrării propriu

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL PROGRAMULUI de loialitate Heinner Tools Power One

Programul se va desfășura în felul următor : Orice persoana care achizitioneaza un produs Heinner Tools din gama Power One exclusive, își poate crea un cont pe site -ul https://heinner.ro/tools/contul-meu/ si primi puncte in urma încărcării bonului fiscal /facturii,

Ulterior, cu punctele acumulate, clientul poate achizitiona alte produse din gama.

Punctele se vor acumula pe durata unui an calendaristic.

Numărul de puncte acordate vor fi conform cu următorul tabel

La crearea contului se vor acorda 5 puncte, iar la aniversarea zilei de naștere, se vor acorda 10 puncte.

Cod Produs Cod EAN Descriere Produs Puncte loialitate pe produs Puncte loialitate pentru achizitie
HR-LAC001 5949088580668.00 HEINNER ACUMULATOR 18V 2.0Ah LI-ION 10 60
HR-LAC002 5949088580675.00 HEINNER ACUMULATOR 18V 4.0Ah 15 80
HR-LIB001 5949088580682.00 HEINNER INCARCATOR 2.3Ah 5 50
HR-LMGA001 5949088580699.00 HEINNER MASINA DE GAURIT/INSURUBAT 18V, 35Nm (fara baterie) 10 80
HR-LMGA002 5949088580705.00 HEINNER MASINA DE GAURIT/INSURUBAT CU IMPACT 18V, 50Nm (fara baterie) 15 100
HR-LMGA003 5949088580712.00 HEINNER MASINA DE INSURUBAT CU IMPACT 18V, 160Nm (fara baterie) 10 80
HR-LSA001 5949088580729.00 HEINNER SLEFUITOR DELTA 18V, 12000opm (fara baterie) 10 70
HR-LFVP001 5949088580736.00 HEINNER FIERASTRAU VERTICAL PENDULAR 18V, 2700rpm (fara baterie) 15 100
HR-LPU001 5949088580743.00 HEINNER POLIZOR UNGHIULAR 18V, 9500rpm (fara baterie) 15 100
HR-LFSU001 5949088580750.00 HEINNER FIERASTRAU UNIVERSAL TIP SABIE 18V, 2800rpm (fara baterie) 20 120
HR-LFC001 5949088580767.00 HEINNER FIERASTRAU CIRCULAR 18V, 4200rpm (fara baterie) 20 120
HR-LPBI001 5949088580774.00 HEINNER PACHET BATERIE 2.0Ah + INCARCATOR 0.5Ah 10 80

Beneficiile acordate in baza prezentului Regulament Oficial nu se cumuleaza cu nici o alta promotie in desfasurare la produse similare.

SECŢIUNEA 6. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin activarea contului din Programul de Loialitate, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea Formularului de Înscriere, Participantul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei NOD , precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii NOD, în scopuri statistice, iar în situația în care și-a dat acordul, si pentru acţiuni de marketing direct, pentru profilare si pentru a primi materiale informative personalizate de la NOD şi partenerii din Programul de Loialitate. De asemenea, prin aderarea la Programul de Loialitate, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate în mod implicit pentru comunicări comerciale corelate cu Programul de Loialitate, pe baza politicilor comerciale ale Organizatorului.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata Programului de Loialitate şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Programul de Loialitate şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislaţiei în vigoare. NOD poate transmite aceste date terţilor în condiţii de strictă confidenţialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la Programul de Loialitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Astfel, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal colectate de la Participanți prin completarea Formularelor de Înscriere în Programul de Loialitate pentru înscrierea în Programul de Loialitate si acordarea beneficiilor conform Regulamentului Oficial.

Furnizarea datelor cu caracter personal de către Participant este opțională, însă, refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate în scopul înscrierii în Programul de Loialitate conduce la imposibilitatea accesării beneficiilor Programului de Loialitate.

Organizatorul va prelucra numele, prenumele, seria cardului și istoricul achizițiilor, în vederea analizării tranzacțiilor care pot avea un caracter fraudulos, în temeiul interesului legitim al Organizatorului.

Datele cu caracter personal ale Participanților înrolați în Programul de Loialitate vor fi prelucrate timp de 1 (un) an de la data ultimei utilizări a Cardului de Loialitate sau până la data retragerii consimțământului, oricare dintre acestea intervine mai întâi. Datele cu caracter personal ale Participanților înrolați în Programul de Loialitate vor fi stocate timp de 3 ani de la data inchiderii contului sau de la data retragerii consimțământului. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Organizatorul va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele cu caracter personal ale Participanților în alte scopuri, Organizatorul îi va informa în mod corespunzător în acest sens pe aceștia.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale Participanților înrolați in Programul de Loialitate, aceștia au următoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participanții au dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator;
  2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal:Participanții au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul Participantului, iar acesta își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) Participantul își exercită dreptul de a se opune, iar Organizatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
  3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării:Participanții au dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideră că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Organizatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă Participantul nu dorește ștergerea datelor sale cu caracter personal, ci restrângerea utilizării acestor date; (iii) în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă Participantul are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept al său în instanță sau (iv) Participantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Organizatorul să verifice dacă temeiurile legitime ale sale prevalează asupra drepturilor Participantului;
  4. Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrarerealizate până în momentul respectiv. Prin retragerea consimțământului cu privire la participarea în Programul de Loialitate, Participantul nu va mai putea accesa beneficiile acordate conform politicii NOD
  5. Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care se află Participantul, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a se opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
  6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Participantul sau îl afectează pe acesta în mod similar într-o manieră semnificativă;
  7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-a furnizat Organizatorului într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții pot trimite o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă:

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

De asemenea, în cazul în care Participantul dorește să își retragă consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, acesta poate utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

  1. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în acest Regulament Oficial se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani.

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui Participant la Programul de Loialitate pe site-ul https://heinner.ro/tools/loialitate/

Prin participarea la acest Program de Loialitate, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Program de Loialitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

Organizator: Network One Distribution SRL
Administrator: Andrei Militaru